Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑ'Ι'ΩΝ


Ο έχων θρόνον ουρανόν
και υποπόδιον την γην,
ο του Θεού Πατρός Λόγος
και Υιός συνα'ί'διος,
επί πώλου αλόγου εμετρίασε σήμερον,
εν Βηθανία ελθών,
όθεν παίδες Εβραίων,
κλάδους χερσί κατέχοντες ευφήμουν φωνή.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις
ευλογημένος ο ερχόμενος,
Βασιλεύς του Ισραήλ.
(Ένα μικρό δείγμα από τους σταυρούς με βάγια που έφτιαξα
για να στολιστεί ο ναός ετούτη την ημέρα 
και οι υπόλοιποι να μοιραστούν στους πιστούς)

Καλή Ανάσταση! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails