Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ

Aπάλυνον τας σκληράς ημών καρδίας Θεοτόκε
και σβέσον τας επιθέσεις των μισούντων ημάς
και λύσον πάσας τας στεναχωρίας της ψυχής ημών.
Ότι ορώντες την Αγίαν Εικόνα Σου
πληρούμεθα λύπης εκ των βασάνων 
και της στοργής Σου δι΄ημάς
και ασπαζόμεθα τας πληγάς Σου
πληρούμεθα τρόμου δια τα βέλη τα πληγώνοντα Σε.
Μήτηρ της στοργής
συμφώνως της σκληρότητας των καρδιών ημών,
είθε να μην απολεσθώμεν
εκ της σκληρότητας των καρδιών ημών,
είθε να μην απολεσθώμενεκ της σκληρότητας των καρδιών των πλησίων ημών,
ότι Συ εί αληθώς 
η
Απαλύνουσα τας σκληράς καρδίας.(Στο επιτραχήλιο εικονίζεται
 η Παναγία με τα επτά σπαθιά,
ρώσικη εικόνα
που είναι γνωστή ως
"Η απαλύνουσα τας σκληράς καρδίας"
αλλά και,
"Η προφητεία του δικαίου Συμεών")

Χαίρετε!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails